Regulaminy

REGULAMIN KONKURSU LISTOPADOWEGO

 

 1. Organizatorem konkursu jest We need YA.
 2. Konkurs trwa od 23.11 do 27.11.2021r.
 3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie zadania konkursowego polegającego na:

– stworzeniu wyjątkowego przepisu na herbatę, inspirowanego jedną z naszych książek,

– udostępnieniu zdjęcia na profilu na Instagramie, w opisie zawierając wyżej wymieniony przepis.

Warunkiem wzięcia udziału jest wykonanie obu zadań, tj. publikacja zdjęcia ze stworzonym przez siebie przepisem.

Nagrodzone zostaną DWIE osoby, których pomysł będzie najbardziej kreatywny i który najlepiej odda ducha wybranej książki.

Przy wyborze zwycięzcy będą brane pod uwagę posty dodane w czasie trwania konkursu.

 1. Nagrodą w konkursie są dwie, wybrane przez zwycięzców, książki dla każdej z wybranych osób.
 2. Organizator konkursu wyłoni zwycięzcę do dnia 29.11.2021r.
 3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w poście konkursowym We need YA.
 4. Zwycięzca zobowiązuje się do przesłania danych kontaktowych w wiadomości prywatnej do We need YA do 30.11.2021r.
 5. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników i Zwycięzców jest Wydawnictwo Poznańskie, 61-701 Poznań, ul. Fredry 8.

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w art. 6 pkt. 1b Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (o ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Jest to niezbędne do wykonania umowy, której jest osoba, której dane dotyczą.

 1. Kontakt w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu email: iod@wydawnictwopoznanskie.pl
 2. Dane osobowe Uczestników i Zwycięzców będą przetwarzane:
 3. W celu organizacji i przeprowadzenia konkursu,
 4. W celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe,
 5. W celach marketingowych.
 6. Podanie danych osobowych przez Uczestników ma charakter dobrowolny, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie i otrzymania nagrody.
 7. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, korzystając z podanego powyżej adresu mailowego. Ponadto Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Administrator danych oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 9. Administrator danych będzie przetwarzał następujące dane Uczestników:

– imię i nazwisko,

– nazwa profilu instagramowego Uczestnika,

 1. Administrator danych będzie zbierał ponadto od Zwycięzców następujące dane:

– adres do korespondencji (wysyłki nagród) wraz z numerem telefonu dla kuriera.

 1. Dane będą przekazane podmiotom świadczącym usługi wsparcia na rzecz Administratora, w tym: dostawca poczty elektronicznej, firma informatyczna zajmująca się obsługą systemów informatycznych Administratora. Dane z racji wykorzystania platformy Instagram zostaną upublicznione w Internecie, a sama platforma wykorzystuje typowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską i opiera się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów, w stosownych przypadkach, w zakresie przekazywania danych w EOG do Stanów Zjednoczonych i pozostałych krajów.
 2. Dane Zwycięzców zostaną opublikowane w poście pod postem konkursowym We need YA.
 3. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 4. Więcej informacji na temat praktyk przechowywania danych przez Administratora można znaleźć pod linkiem https://wydawnictwopoznanskie.pl/polityka-prywatnosci/
 5. Koszt wysyłki nagród ponosi Organizator. Wysyłka tylko na terenie Polski.
 6. Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.